ART HANDS

BÉ SÁNG TẠO

Với nền tảng gia đình vững chắc, mỗi đứa trẻ được huấn luyện đúng đắn. Thì sự thành công là điều hiển nhiên

Làm giàu tâm hồn

Tâm hồn của mỗi đứa trẻ luôn trong sáng và tinh khôi nhất. Chúng cần được bồi dưỡng những kiến thức phát triển liên tục để đánh thức khả năng tiềm ẩn của mình

Tăng cường trí thông mình

Với art hands - mọi sự sáng tạo của trẻ đều được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể và chẳng những thế sẽ xuất hiện những nhà tạo mẫu nhí trong tương lai đây.

Phát triển trí tưởng tượng

Art hands - bé sáng tạo là khóa học cao cấp nhất giúp trẻ phát triển và phát huy toàn bộ trí tưởng tượng phong phú của mình trên những chất liệu khác nhau.

Ngập tràn niềm vui

Sản phẩm trẻ làm ra không phải đề trưng bày, những sản phẩm ý nghĩa này sẽ luôn được bé cảm thấy tự hào và là những món quà vô giá dành cho ba mẹ

ART HANDS - BÉ SÁNG TẠO

Trường Đào Tạo Tư Duy Ứng Dụng và Thông Minh Sáng Tạo Spikids

Hotline: 0972483883 - 0938218731

Email: spikids.org@gmail.com

Website: http:spikids.com.vn


<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>